Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové vnitroorganizační dokumenty a postupy související s GDPR

14. 6. 2018

NOVÉ informace pro pobočné spolky

Často kladené otázky k GDPR a činnosti spolků

Volně šířitelný dokument pro pobočné spolky SH ČMS: Metodický pokyn starosty SH ČMS  k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR v Kanceláři SH ČMS

Informace se zpracováním osobních údajů člena SH ČMS

Organizační řád 2018

Přílohy k Organizačnímu řádu 2018

Přihláška a evidenční karta člena - hasiče - editovatelný formulář bez uložení souboru

Přihláška a evidenční karta člena - mladého hasiče - editovatelný formulář bez uložení souboru

Přihláška a evidenční karta člena SH CMS - k uložení formuláře v PC, pozor v souboru je zvláště karta pro hasiče a mladé hasiče.

Formulář pro Návrh na udělení vyznamenání či medaile - vzor 2018

 

Níže zveřejňujeme kompletní zprávu Ing. Jana Aulického, ředitele kanceláře ústředí SH ČMS k problematice GDPR a všemu s z ní vyplývá.

 

Vážení kolegové a vážené kolegyně, 
v příloze Vám zasílám k využití nově schválený Organizační řád SH ČMS, 
který nabude účinnosti dne 1. 7. 2018. Změny v Organizační řádu 
vycházejí ze změn Stanov SH ČMS a státní legislativy. Zvláštní pozornost 
věnujte příloze č. 5 kde je nová přihláška pro člena hasiče a pro člena 
mladého hasiče a dále informace pro členy o zpracovávání jejich osobních 
údajů.


Věnujte také pozornost webu www.dh.cz - záložce GDPR kde jsou podstatné 
změny, které byli zpracovány pracovní komisí, zřízenou starostou SH ČMS. 
Komise zasedala dvakrát ve složení: Ing. Karel Richter, Lubomír Janeba, 
Ing. Jan Aulický, Mgr. Jana Březinová a JUdr. Lenka Deverová a byla 
ustavena pro řešení tohoto problému po rozsáhlé diskusi k předchozím 
zveřejněným materiálům.  Jelikož dne 22. 6. 2018 zveřejnil ÚOOÚ na 
podnět mnoha spolků  často kladené otázky musela se celá předchozí 
vnitřní legislativa SH ČMS přepracovat. 

- nově se mění výše zmiňovaná přihláška člena a rozděluje se na přihlášku 
     a) HASIČ 
     b) MLADÝ HASIČ 
- souhlas člena není potřeba (člen se jenom musí seznámit jaké údaje o 
něm SH ČMS zpracovává) 
- po stávajících členech není potřeba přihlášky vymáhat 
- přihlášky členů se budou uchovávat na OSH 

Přihlášky a souhlasy doposud získané platí a není potřeba je měnit. 

Problematika GDPR se vyvíjí každý den a všechny dokumenty jsou stále 
otevřené. 

Velice Vám děkujeme za spolupráci a všechny podněty, které jste k 
problematice GDPR vznesli a také moc děkujeme za trpělivost. 

Přeji krásné léto a mnoho zážitků na dovolených a jsem s pozdravem.


-- 
Ing. Jan Aulický 
ředitel Kanceláře SH ČMS 
Římská 45, 121 07 Praha 2 
tel.: 222 119 504